+420 775 287 878 info@janahollova.cz

Služby

Jednoduché účetnictví

Zpracováváme účetnictví (daňovou evidenci) živnostníků všech oborů s využitím paušálních výdajů i bez. Cena za zpracování daňové evidence se pohybuje od 3.000,– Kč za rok.

Podvojné účetnictví

Zpracováváme podvojné účetnictví obchodních společností jako jsou a.s., s.r.o., v.o.s. Zvládáme agendu SVJ, bytových družstev, neziskových organizací, sdružení, apod. Cena za zpracování podvojného účetnictví se pohybuje od 1.000,– Kč za měsíc.

Mzdy

Zpracováváme veškerou agendu spojenou se mzdami: docházky, dovolené, nemoci, stravenky, exekuce a podobně. Připravujeme standardní měsíční a roční výstupy. Cena za zpracování mezd se pohybuje od 150,– Kč za zaměstnance a měsíc.

Daně

Zpracováváme daně z příjmů, z přidané hodnoty, silniční, z nemovitostí, atd. Poskytujeme základní daňové poradenství, které obsahuje veškerou agendu běžně spojenou s provozem firmy. Dlouhodobě spolupracujeme s kvalitními odborníky, jejichž služby můžeme zprostředkovat. Zpracování běžných daní, základní daňové poradenství a spolupráce s daňovými poradci zákazníků je zdarma. Cenu práce daňového poradce je nutné stanovit individuálně.

Audit

Běžně spolupracujeme s auditory zákazníků, kteří povinnosti auditu podléhají. Dlouhodobě spolupracujeme s kvalitními odborníky, jejichž služby můžeme zprostředkovat. Spolupráce s auditory zákazníků je zdarma. Cenu práce auditora je nutné stanovit individuálně.

Finanční řízení

Zpracováváme standardní i detailní účetní výstupy potřebné pro finanční řízení firmy. Běžně spolupracujeme s finančními řediteli zákazníků. Dlouhodobě spolupracujeme s kvalitními odborníky, jejichž služby můžeme zprostředkovat. Spolupráce s finančními řediteli zákazníků je zdarma. Cenu práce finančního ředitele je nutné stanovit individuálně.

Statistika

Zpracováváme statistické výkazy, které stát vyžaduje při provozu firmy. Zpracování základních statistických výkazů je zdarma. Cena za zpracování ostatních statistických výkazů se pohybuje do 700,– Kč za hodinu.

Úřady

Zastupujeme zákazníka při vyřizování běžných záležitostí souvisejících s účetnictvím, daněmi nebo mzdami. Komunikujeme s finančními úřady, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami. Základní komunikace s úřady je zdarma. Cena za řešení neobvyklých situací se pohybuje do 700,– Kč za hodinu.

Školení

Školíme pracovníky zákazníků

Školení v souvislosti s poskytováním ostatních služeb je zdarma. Cena za další školení se pohybuje do 700,– Kč za hodinu.

Poradenství

Máme rozsáhlou praxi s vedením účetnictví, zpracováním mezd, daněmi a veškerými souvisejícími činnostmi. Umíme poradit s řešením všech situací, které za života podniku přicházejí. Cena za poradenství se pohybuje od 700,– Kč za hodinu.